Google+
ANASAYFA  |  İLETİŞİM  |  HAKKIMIZDA  |  İNSAN KAYNAKLARI

Halı Saha Maliyeti

 

  

                 

                                     

                                                              

                                                                HALI SAHA MALİYETİ

Açık halı saha yapılacak olan alanın zemin etüdünün yapılması gereklidir. Daha dere yatağı,toprak atım yeri, kurban kesim yeri vb.gibi olan yerler tercih edilmemelidir. Zeminde sonradan ortaya çıkabilecek olan çökmelerin sebepleri  önceden bilinir ve tedbir alınır ise çok az masraf ile sorun başlamadan çözülmüş olur.Açık halı saha yapılacak alanın fazla kot farkı olmamalıdır. Eğer var ise zemini doldurmak yerine,yüzeyden toprak sıyırıp, alt katmanda bulunan sert zemin üzerine halı saha inşaatını başlamak tercih edilmelidir. Bu işlemin maliyeti fazla olmasına rağmen  halı saha zemininin yapımında doğru olan yol budur.Açık halı saha yapılacak olan yerin elektrik, su, ısınma, atık su ve ulaşım gibi yapım maliyetini etkileyen unsurlar tek tek gözden geçirilmelidir.Resmi kurumlardan alınması gereken izin belgeleri, yatırılması gereken harçlar bölgesel olarak değişiklik gösterdiği için, tesis daha proje aşamasında iken resmi kurumlardan ileride  çıkabilecek tahmini harç, vergi vs masraflar araştırılıp ön çalışması yapılmalıdır.Halı sahanın zaman tesviyesi yapıldıktan sonra, hatıl için kazı yapılmalıdır.Bu kazı, makine yardımı ile yapılabileceği gibi, beden gücü ile de yapılabilir. 1.500m2 kadar olan açık halı sahaların, hatıl kazısı 25cm x 50cm ölçüsünde olması yeterlidir. Eğer halı saha yapılacak yer deprem bölgesine yakınsa veya doğal zeminin sağlamlığı ile ilgili şüpheler var ise, halı sahanın boyundan 2 sıra deprem için hatıl yapılabilir.Açık halı sahada yapılan hatıl içerisine Ø12 ve Ø8 olan demirler ile etriye yapılması uygundur. Demir fiyatları Türkiye'nin her bölgesinde birbirine yakın fiyatlardadır. Açık halı saha hatılında 1-1,5 ton arasında inşaat demiri kullanılır.Açık halı saha hatılının BS20 – BS30 beton ile sabitlenmesi uygundur. Beton fiyatları, bölgelere göre ve beton dökülecek yerin konumuna göre değişebilir.Açık halı sahaların 2.000 m2 ye kadar olanlarında, halı sahanın yapıldığı bölgenin yağış alma oranını göz önünde bulundurarak,  balık kılçığı şeklinde drenaj kanalları yapılıp,drenflex boru döşenmesine  her zaman gerek olmayabilir.Bunun yerine hatıl betonun içerisine 4-6 mt.ara ile bırakılacak Ø100 pimaş borulardan saha yüzeyinden aşağı süzülen suların,  dışarı atılmasını sağlayacak sistem yapılması uygun olabilir. Toplanacak yağmur sularının, halı sahanın dışında bir rogora bağlanması gereklidir.Halı sahanın zemin dolgusu, doğal zeminin yapısına göre değişir. Bizim tavsiyemiz doğal zeminin 10 tonluk silindir ile sıkıştırıldıktan sonra 4-3-2 nolu kırma taşların 20-35 cm.yüksekliğinde serilmesi ve her 10-15 cm serildikten sonra silindir ile sıkıştırılmas gereklidir. En üst katman olarakta 10cm yüksekliğinde 1 numaralı mıcır serilmelidir. Burada kırma taş ocağının, halı sahaya olan mesafesi ve mıcır serip sıkıştırmak için gerekli olan teknik ekipman maliyeti bölgelere göre farklıdır.Açık halı saha yaparken, hatıl üzerine yapılacak olan konstrüksiyonun yüksekliği önemlidir. Eğer konstrüksiyon yüksekliği az olursa kaleci ayak ile futbol topunu arkadaşlarına göndermek istediğinde, konstrüksiyonun üstüne kaplanan üst ağ, topun hareket alanını daraltabilmektedir.Bu sebeple, futbol halı sahasının çevre tel yüksekliği, sahanın eni ve boyu ile orantılı olmalıdır. Yapılacak olan halı saha konstrüksiyonun yüksekliği de kullanılacak olan siyah boru malzemesinin miktarını değiştirmektedir.Kullanılan siyah boruların çapı ve boru kalınlığı, boru miktarı ile beraber maliyeti etkileyen sebeplerdendir.Konstriksiyonun kafes tel ile kaplamasında, halı sahalar için 50x50x3,5m PVC Galvaniz tel tavsiye ediyoruz. Alternatif olarak, 40x40x3m fens teli olabildiği gibi, kale arkaları çesan demir ile de yapılabilir. Tabi konstrüksiyonun bunu taşıyabilecek borulardan yapılması şartı ile. Bu tercihler maliyeti etkileyen unsurlardır. Halı sahada kullanılan borular, dış hava şartlarına maruz kaldığı için, kullanılacak antipas ve boyanın kaliteli ürünlerden seçilmesi şarttır.Futbol sahası aydınlatması için kullanılacak olan direklerin, konstrüksiyon direklerinden 0,5-1mt.daha yukarıda olması gereklidir. Bu aydınlatma direkleri konstrüksiyondan bağımsız olabileceği gibi, konstrüksiyonla beraber, konstrüksiyon direklerini destekleyici olacak şekilde de yapılabilir. Kullanılan aydınlatma armatürlerinin yansıtıcıları uzun süre kullanıma uygun olmalıdır. 400W ve 1000W luk alternatif projektörler kullanılabilir.Projektörleri ayrı ayrı ve istenirse tek bir kumanda ile kontrol etmek kullanım ve bakım açısından kolaylık sağlar.